Szkolenie Przewodniczących Zespołów Nadzorujących (PZN)

Poniżej znajdują się dwie prezentacje,
Pierwsza dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących część pisemną z wydrukowanymi arkuszami i część praktyczną.
Druga dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących część pisemną w formie elektronicznej.

© Copyright 2022 ZS3

Made with ‌

No Code Website Builder