Szkolenie Przewodniczących Zespołów Nadzorujących (PZN)

Poniżej znajdują się dwie prezentacje,
Pierwsza dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących część pisemną z wydrukowanymi arkuszami i część praktyczną.
Druga dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących część pisemną w formie elektronicznej.

© Copyright 2024 ZS3

AI Website Generator