Egzamin zawodowy
w Zepole Szkół nr 3

Sesja czerwiec - lipiec 2021

Termin składania deklaracji

7 lutego 2021 dla kwalifikacji dwuliterowych .
21 lutego 2021 dla kwalifikacji jednoliterowych .

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminach podanych powyżej. Formularze deklaracji do wypełnienia są dostępne w sekretariacie.

Można również pobrać odpowiedni formularz deklaracji z tabeli poniżej, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do szkoły.


W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji
styczeń–luty 2021 – do 8 kwietnia 2021.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec - lipiec 2021

Oznaczenia i nazwy kwalifikacji dwuliterowych dla poszczególnych zawodów

Oznaczenia i nazwy kwalifikacji jednoliterowych dla poszczególnych zawodów

KwalifikacjaKlasaDeklaracja
BD.29
3bT
Formularz do pobrania
BD.313bTFormularz do pobrania
EE.023dTFormularz do pobrania
EE.053aTFormularz do pobrania
EE.083iT, 3jTFormularz do pobrania
MG.183cTFormularz do pobrania
MG.183cZFormularz do pobrania
MG.193dTFormularz do pobrania
Dowolna kw. 2-litUczniowie i absolwenci poprawiający egz.Formularz do pobrania
Dowolna kw. 1-lit.Absolwenci poprawiający egz.Formularz do pobrania

© Copyright 2021 ZS3