Uczniowie

Harmonogram całościowy dla zdających. Egzaminy według dat i sal, w których zaplanowane są egzaminy.
Dowiedz się więcej...

Uczeń

Harmonogram indywidualny dla zdających. Lista zdających posortowana alfabetycznie z przypisanymi egzaminami.
Dowiedz się więcej...

Nauczyciele

Zestawienie, w którym podane są terminy w jakich pełni się rolę przewodniczącego zespołu nadzorującego, osoby oddelegowanej do innej szkoły, operatora egzaminu elektronicznego lub asystenta technicznego.
Dowiedz się więcej...

© Copyright 2024 ZS3

Website Building Software