Formuła 2017
Kwalifikacje dwuliterowe

Harmonogram dla zdających egzaminy z kwalifikacji oznaczonych symbolem dwuliterowym (np. MG.18).
Dowiedz się więcej...

Formuła 2012
Kwalifikacje jednoliterowe

Harmonogram dla zdających egzaminy z kwalifikacji oznaczonych symbolem jednoliterowym (np. M.18).
Dowiedz się więcej...

Nauczyciele

Zestawienie, w którym podane są terminy w jakich pełni się rolę przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego. 
Dowiedz się więcej...

© Copyright 2020 ZS3