Egzamin zawodowy w Zespole Szkół nr 3
w Kraśniku

Sesja - zima 2024

W zakładce "harmonogram" zamieszczony jest szczegółowy terminarz egzaminów (wersja z podziałem na sale według dat oraz wersja z podziałem na zdających - uszeregowanych alfabetycznie według nazwisk).

Zdający ma obowiązek zgłosić się co najmniej 30 min. przed egzaminem z dowodem tożsamości oraz czarnym długopisem/piórem (ewentualnie ubraniem roboczym).

Część pisemna wszystkie kwalifikacje - 10 stycznia 2024
Część praktyczna:
- BD.32, EE.26, ELE.05, HGT.03, HGT.06, MOT.06, SPL.01, SPL.04 - 9 stycznia 2024
- BUD.14, EE.21, INF.03, MEC.09 - 15 stycznia 2024
- INF.03 - 16 stycznia 2024
- ELM.06, INF.02 - 18 stycznia 2024
- ELE.02, ELM.06 - 19 stycznia 2024
 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przyborów na egzamin
Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe:
- część pisemna
- część praktyczna
Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe
- część pisemna
- część praktyczna

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są jawne zadania egzaminacyjne (w sesji zima 2024 dotyczy kwalifikacji ELE.02)

Więcej informacji na temat egzaminu zawodowego

strona CKE

© Copyright 2023 ZS3

WYSIWYG HTML Editor